ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ" - ГР. ЗАВЕТ

 
>Контакти  

Адрес: гр. Завет, общ. Завет,

обл. Разград, ул. Освобождение 7

телефон за контакти:

Директор: инж: Ердинч Сали +359879606229

ЗАС: Събка Максимова+359 878773249

Email: pgz.zavet@abv.bg