ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ" - ГР. ЗАВЕТ

Меню>Новини

 

Г Р А Ф И К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С УЧЕНИЦИ ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЮЛСКАТА СЕСИЯ НА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 

ВАЖНО ЗА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ!!!

 

Подаване на заявление за допускане до ДЗИ/ДИППК

и издаване на служебни бележки - от 27.06.2022 до 8.07.2022 г.

ЯВЯВА СЕ В СГРАДАТА НА ПГЗ "КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ" - ГР.ЗАВЕТ В 7:30 часа!!!
Влиза в сградата на училището с:

• документ за самоличност;

• служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;

• носи химикалка, която пише с черен цвят;

• изключва изцяло всички средства за комуникация/електронни устройства и ги предава на квестор;

 


Среща по Национална програма „Иновации в действие“ - гр. Поповоо

    От 21 до 24 март 2022 година ПГЗ „Климент Тимирязев“ гр. Завет бе гост на ПГ „Христо Ботев“ гр. Попово по Национална програма „Иновации в действие“, заедно с ПГ „Св. Климент Охридски“ гр. Елхово, ОбУ „Братя Миладинови“ село Конарско.По време на срещата бяха представени два открити урока по химия и ООС и по информатика.

Част от иновативното образование в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ е приложение на бинарни уроци по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование в 9 клас на тема „Откриване на въглехидрати, белтъци и липиди в хранителните вещества“. Часът премина вълнуващо, изпълнен с интересни химични експерименти и съвети за здравословен начин на живот.

В СТЕМ центъра се проведе урок по информатика. Учениците от 9А клас показаха своите знания за събитийно-ориентирано програмиране с VisualBasic. Демонстрираха компютърна графика и движение на фигури използвайки Visual Studio 2022.

Представителите на ПГ „Св. Климент Охридски“ гр. Елхово споделиха иновативните практики в тяхното училище.

Неиновативните училища представиха свои добри практики и иновативни методи, които използват в учебния процес и извънкласните дейности
По време на срещата за ученици бяха организирани интерактивни игри и състезание с платформата Action bound.

Част от срещата беше и културната програма, включваща посещение на Царевец и музея на илюзиите в град Велико Търново.

 

 

Брошура          Презентация

 


За зрелостниците:

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 17.05.2022г.

Провеждане на държавни зрелостни изпити
 • Български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08.30 часа.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2022 г., начало 08.30 часа
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) –  от 1 юни 2022г. до 3 юни 2022, начало 08.30 часа


За десетокласниците:

Провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09:00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 09:00 часа